IX Ogólnopolski Konkurs Informatyczny InfoSukces orgaznizowany przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Uczeń klasy 1K Daniel Dubiak w ramach I etapu konkursu wykonał pracę w środowisku Scratch. W tym roku tematem pierwszego etapu była "Interakcja człowiek-komputer". Praca Daniela została wybrana przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Politechniki Łódzkiej oraz sponsorów konkursu. Spośród kilkuset nadesłanych prac do drugiego etapu przechodzi 25 uczniów ze szkół podstawowych oraz 25 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. W dniu 18 marca o godzinie 9:00 odbył się Etap II międzywojewódzki, w tym roku wyjątkowo on-line, więc nie jechaliśmy na Politechnikę Łódzką. Etap II polega w przypadku szkół ponadpodstawowych na rozwiązaniu testu złożonego z 20 pytań z zakresu materiału zgodnego z bieżącym informatorem maturalnym. Po 10 osób zakwalifikowanych po rozwiązaniu testu w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych o godzinie 12:00 rozwiązywało etap III krajowy. Danielowi nie udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce, materiał z zakresu matury z informatyki jest bardzo rozbudowany. 
Serdecznie gratulujemy Danielowi sukcesu, jakim jest udział w II etapie bardzo trudnego konkursu!!!
Życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu!
Stawką jest indeks na dowolny wydział i kierunek Politechniki Łódzkiej. Wszyscy uczestnicy III etapu (w kategorii szkół ponadpodstawowych) otrzymują indeks i dostają się z pierwszego miejsca listy z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Wystarczy zdać maturę na 30%.