Gratulacje dla jednego z naszych uczniów Jana Czeszejko-Sochackiego za zajęcie III miejsca w XXV Jubileuszowych Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni. Wszystkim uczestnikom gratulujemy chęci sprawdzenia wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.