W piątek (8 marca) odbyła się Gala konkursu Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej.
Nagrody i wyróżnienia od Prezydenta Miasta Gdańska przyznano firmom w sposób szczególny zaangażowanym we współpracę z placówkami kształcącymi uczniów w kierunkach branżowych na poziomie szkoły zawodowej i technikum.


Nagrodzona firma współpracująca  z ZSE- Zeus S.A.