Informujemy, że 13 maja 2024r. ogłoszono wyniki XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „EUROELEKTRA”.

Jacek Kunda z klasy 4E został finalistą tej prestiżowej olimpiady. „EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady oprócz nagród rzeczowych uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach zgodnych z profilem olimpiady.

III etap olimpiady odbył się 24 kwietnia na Politechnice Opolskiej natomiast uroczyste wręczenie nagród już niebawem na Politechnice Bydgoskiej.