W dniu 9 listopada 2022 odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „ EUROELKTRA”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Celem Olimpiady jest: podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i energetyka, współzawodnictwo uczniów z różnych szkół oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Nasi uczniowie oczywiście brali w niej udział. Zmagali się z nie lada trudnymi zadaniami. Mamy nadzieję, że odniosą sukcesy.