16 marca 2023 roku uczniowie klasy I E w raz z wychowawcą udali się do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na lekcję edukacyjną poświęconą zagadnieniom fizyki. Ponadto młodzi naukowcy mieli możliwość zwiedzania wystawy i znajdujących się na niej doświadczeń. Dziękujemy panu Tyndzikowi za zorganizowanie fantastycznego czasu zabawy i nauki.