28 sierpnia 2023 r. ( poniedziałek) 9:00

Sala 311 i 313

język polski

Sala 329

język angielski

Sala 116

biologia

 

Sala 144

aparaty i urządzenia elektryczne

elektrotechnika przemysłowa

technologia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Sala 07

montaż, uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownie informatyczne

pracownia administracji bazami danych

sieciowe systemy operacyjne

 

29 sierpnia 2023 r. (wtorek ) 9:00

Sala 208 i 209

matematyka

 

Sala 211

maszyny i napęd elektryczny

urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej

pomiary i użytkowanie urządzeń elektronicznych

Sala 206

język niemiecki

 

Pracownie informatyczne

 

pracownia programowania witryn i aplikacji internetowych

pracownia administracji sieciowymi systemami operacyjnymi

 

Listy imienne  znajdują się na tablicy przy wejściu do szkoły.