EGZAMINY POPRAWKOWE -SIERPIEŃ

 

MATEMATYKA – 22 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 206

2E ,3C ,3Og, 4C,3Cg,3Fg,4K

Sala 208

1E,2G,3D,3K,1B,1C,1F,1G,2K,3Pg,4F

Sala 209

1K,3F,2D,2P,3Eg,2C


JEZYK POLSKI – 24 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 314

2C,3C,3Fg,3Pg,4E,1G,3Kg,1D,4O

Sala 311

2K,3E,3Eg,3G,3O,1C,1K,2O,3Cg,4F

 


PRZEDMIOTY ZAWODOWE ELEKTRONICZNE - 24 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 212

 

1.       

3C

Montaż i instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

2.       

1C

 Prac_EiE

 


TECHNOLOGIE MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ  -24 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

PAWILON

2O


WYCHOWANIE FIZYCZNE -24 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin praktyczny

1D,2K

  


HISTORIA-25 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 320

1G,3E


JĘZYK ANGIELSKI- 25 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 313

3Cg,2B


JĘZYK NIEMIECKI- 25 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 313

2D,2G


PODSTAWY ENERGETYKI, TERMODYNAMIKA -  25 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 08

 

1.       

3E

Podstawy energetyki

2.       

2E

Termodynamika

 


BIOLOGIA- 26 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

Sala 311

2C,1B

 


PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE -26 sierpnia 2022

 

MASZYNY I NAPĘD ELEKTRYCZNY- 26 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

PAWILON

2B,3B

 


MONTAŻ I URUCHAMIANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH- 26 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

PAWILON

3E


PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI  , APARATY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 26 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

PAWILON

1.       

1E

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

2.       

1B

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

3.       

2B

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

4.       

2D

Aparaty i urządzenia elektryczne

5.       

3E

Urządzenia do przesyłania energii elektrycznej


PRRZEDMIOTY ZAWODOWE INFORMATYCZNE - 26 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

SALA 204

1.       

3Fg

Pracownia administracji bazami danych

2.       

3Gg

Pracownia administracji bazami danych

3.       

2F

Pracownia programowania witryn i aplikacji internetowych


TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE- 26 sierpnia 2022 godzina 9:00 -egzamin pisemny

Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego.

SALA 08

1E,2E