Pierwsze powakacyjne spotkanie szkolnego koła "Dżwig" odbyło się w niedzielę 17 września. Na auli szkolnej powitaliśmy nowych członków sDKF-u biograficznym filmem Jana P. Matuszyńskiego z roku 2016 "Ostatnia rodzina". Film oparty na losach Zdzisława, Zofii i Tomasza Beksińskich inauguruje piąty rok wspólnego oglądania, przeżywania i komentowania dzieł kinematografii. Kolejne spotkanie już 8 października. Do zobaczenia!