25 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Były proekologiczne prezentacje, wykład pt.: Jak mikroplastik stał się makroproblemem, przedstawienie pt.: Ekologiczne Dziady, mały konkurs ekologiczny. Zwrócono uwagę na problem marnowania żywności jako szczególnie nieetyczne zjawisko. Całe przedsięwzięcie dostarczyło dużo dobrej zabawy, wiedzy i refleksji .