18 października 2019 roku w naszej szkole odbyły się obchody XIX Dnia Papieskiego zatytułowanego "Wstańcie - chodźmy!". Zespół Przedmiotowy Religii pod kierunkiem Konrada Cabana i przy współpracy Krystyny Ignaczewskiej przygotował przedstawianie poświęcone osobie świętego Jana Pawła II. Tegoroczne hasło nawiązuje do pierwszej pielgrzymki Karola Wojtyły do Ojczyzny, której 40-stą rocznice obchodzimy w tym roku. Nie zabrakło oczywiście ulubionej piosenki papieża Polaka "Barki", którą przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewali wszyscy zebrani. Na zakończenie spektaklu goście specjalni - stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, przybliżyli idee dni papieskich oraz działalność samej fundacji. Wszystkim towarzyszył podniosły i radosny nastrój. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji naszego święta. Niech osoba Jana Pawła II będzie dla nas wzorem do naśladowania.