Absolwenci z lat ubiegłych

mogą odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 8.00 do 13.00
w sekretariacie uczniowskim.