Odbiór Dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Sekretariacie uczniowskim ZSE.