Cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, cyberterroryzm
– wykłady o walce z nowymi zagrożeniami
w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku

W roku 2018 Zespół Szkół Energetycznych nawiązał z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa współpracę, w ramach której patronatem merytorycznym objęte zostały klasy informatyczne.

Przedmiotem cyklu wykładów, który zostanie zainagurowany 19 grudnia 2018 roku przez przedstawicieli Wydziału Studiów społecznych WSB w Gdańsku, będą zagadnienia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości, cyberterroryzmu. Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa umożliwi młodzieży ZSE poznanie nowego typu zagrożeń.

Przedstawiciele WSB i zaproszeni goście wskażą uczniom ZSE możliwości dalszego rozwoju zawodowego w ramach służby w 7 Pomorskiej Brygadzie OT. Działania powyższe izostają podjęte zgodnie z nałożonymi na Wojsko Polskie i Wojsko Obrony Terytorialnej zadaniami walki z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem. Dodatkowo podczas wykładów przedstawiciele 7 Pomorskiej Brygady OT zaprezentują militarne i niemilitarne zadania realizowane przez WOT.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Zespół Szkół Energetycznych liczą na dalszą, owocną współpracę.