Technikum nr 13 (pięcioletni cykl kształcenia)

KIERUNEK

KLASY

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI BRANŻOWYMI ORAZ UCZELNIAMI WYŻSZYMI

MINIMALNE PROGI PUNKTOWE

technik elektronik

1C

UNITHERM,TELEKOM TELMOR,ECTRON

80

technik elektryk

1D

ELECTRON,UNITERRM,ZEUS, POLSKIE SIECI ELEKTRO-ENERGETYCZNE

80

technik energetyk

1E

GPEC,ENERGA OPERATOR SA, UEGZ,GEPEC SYSTEM SPÓŁKA, POLITECHNIKA GDAŃSKA- WYDZIAŁ MECHANICZNY

80

technik informatyk

1F

1G

1K

ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIA, LOTOS SERWIS, INFOS-SYSTEMY KOMPUTEROWE, SEVENET, SII, SENTI ONE, WINTHROPCONSULTING, MAX CON, IT CENTRUM KOMPUTEROWE, KLASTER SERWISOWY, GUMED,WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

100

technik programista

1P

110

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1O

GPEC, MASTER SPÓŁKA, SEMEKAS BIS, BAHUS KOLEKTORY SŁONECZNE,UNITERM, POLITECHNIKA GDAŃSKA –WYDZIAŁ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

80

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10

KIERUNEK

KLASY

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI BRANŻOWYMI ORAZ UCZELNIAMI WYŻSZYMI

MINIMALNE PROGI PUNKTOWE

elektryk

1B

ELECTRON,UNITERRM,ZEUS, POLSKIE SIECI ELEKTRO-ENERGETYCZNE

50