TERMINY SPOTKAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

Termin

Godzina

Dodatkowe informacje

2 września 2019

godz. 16:30 SP

godz. 17:30 Gim

Spotkanie z Rodzicami
klas pierwszych

Spotkanie z dyrekcją, pedagogami szkolnymi, kierownikiem szkolenia praktycznego
i wychowawcami klas pierwszych

18 września 2019

godz.17:00 klasy II-IV

Spotkanie z Rodzicami
klas II-IV

Rodzice klas IV - spotkanie organizacyjne studniówkowe

20 listopada 2019

godz. 17:00-18:30

Konsultacje z nauczycielami

Przewidywane oceny semestralne
w klasach IV

29 stycznia 2020

godz.17:00 klasy I

godz.18:00 klasy II-IV

godz. 17:00-18:30 

 Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

Konsultacje z nauczycielami

oceny semestralne

25 marca 2020

godz. 17:00

godz. 18:00

Spotkanie z Rodzicami

przewidywane oceny końcoworoczne
w klasach IV

27 maja 2020

godz. 17:00 klasy I
godz. 18:00 klasy II-III

Spotkanie z Rodzicami

przewidywane oceny końcoworoczne
w klasach I-III